Languages

10 zlatých

description

Rakousko, Vídeň, Wiener-Stadt-Banco, 1. 7. 1762. Prvními papírovými penězi, které obíhaly na našem území, byly tzv. bankocetle, které vydala Vídeňská městská banka (Wiener-Stadt-Banco) roku 1762. Marie Terezie (vládla 1740-1780) chtěla emisí těchto bankocedulí získat potřebné finanční prostředky na stále rostoucí výdaje, které zejména v souvislosti se sedmiletou válkou (1756-1763) značně vyčerpávaly státní pokladnu. Vídeňská městská banka, která byla zřízena již patentem ze dne 24. 12. 1705, vydala první emisi bankocedulí dne 1. 7. 1762, a to v nominálních hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých. Do roku 1806 pak následovalo ještě pět dalších emisí. Bankocetle, jak bylo zdůrazněno v každém patentu k jednotlivým emisím, byly hotovými penězi rovnocennými s mincemi, které měly plnou právní ochranu jako mince. Na padělání papírových peněz byl totiž, rovněž jako na padělání mincí, stanoven trest smrti, kteréžto ustanovení platilo až do 30. let 19. století. Ačkoliv si bankocedule si u veřejnosti získaly poměrnou důvěru a oblíbenost – jejich přednost se ukazovala zejména při velkých platbách – postupně narůstalo nebezpečí přílišného úvěrování státu jejich nadměrnou emisí, které již nebyly kryty. Roku 1811 dosáhl objem těchto papírových peněz inflační výše, takže spolu s nadměrnou ražbou drobných měděných nominálů přivedl monarchii ke státnímu bankrotu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Numismatická sbírka
type
Papírová platidla
dating
18. století
origin
Evropa
material
Papír
inventory number
H5p-2/1904

next subjects