Languages

Žánrová malba "Zatčení Andrease Hofera v roce 1810"

description

Žánrová malba zachycuje zatčení revolucionáře Andrease Hofera, tyrolského vlastence, který se postavil do čela povstání proti Bavorsku a Francouzům pod vedení Napoleona. Hofer je následován knězem nesoucím kříž a Napoleonovým vojákem s vysokou čapkou. Kolem ústředních postav truchlí lid, nalevo u zdi stojí vojáci. Výjev se odehrává před vstupem do sakrální stavby z masivního opracovaného kamene.

institution
Státní zámek Buchlovice
subcollection
Mobiliární fond Buchlovice
type
Malířství, kresba a grafika
dating
19. století, 70-leta
origin
Evropa, střední, Rakousko
dimension
výška 10,5 cm (výjev), šířka 12 cm (výjev)
material
Dřevo, pigmenty
technique
Olejomalba
original owner
Buchlovice
inventory number
BC08144

similar subjects