Languages

Sedlák od Českého Krumlova

description

Lept z grafického cyklu "Kroje českých sedláků a selek"

institution
Národní zemědělské muzeum
subcollection
Zemědělství a umění
type
Malířství, kresba a grafika
accession number
140/30
subject author
Ludvík Arnošt hrabě Buquoy (1783–1834), Antonín Pucherna (1776–1852)
dating
19. století, 1814
period/culture
Klasicismus
language
němčina, latina
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
otisk desky: 18,8 x 12 cm, list: 28,1 x 19,6 cm
material
Papír, tiskařská barva, akvarelové barvy
technique
Lept, kolorovaný
original owner
Koupě
inventory number
12030

similar subjects