Languages

Černofigurová olpé s postavou Dionýsa

description

Ukázka pozdně archaického stylu ve výrobě keramiky v Attice, vznikla kolem r. 500 př. Kr. patrně přímo v athénské dílně. Technika ryté kresby do černého listrového podkladu zachycuje zřetelně fyziognomii a zdobnou draperii pláště. Bůh Dionýsos je zobrazen na konvici – olpé, z níž se rozlévalo, případně pilo víno. Kráčí mezi ratolestmi, hlavu s mohutným plnovousem a věncem má obrácenou nazad, v levici drží ryton na pití vína.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka klasické archeologie
type
Archeologické sbírky
origin
Řecko
material
Hlína, pálená hlína
inventory number
H10-1740

next subjects