Languages

Sfinx

description

Terakotová reliéfní figurka je otiskem z formy se zbytky bílé engoby a tmavočervené barvy. Patří do skupiny tzv. mélských reliéfů z 1. čtvrtiny 5. stol. př. Kr., jejichž výrobní provenience není přesně známa. Mýtická bytost je zobrazena sedící, na hlavě má polos, atribut vládkyně.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka klasické archeologie
type
Archeologické sbírky
origin
Evropa
material
Terakota
inventory number
H10-1828

next subjects