Languages

Busta Sarapida

description

Římská replika díla připisovaného řeckému sochaři Bryaxidovi. Sarapis byl nově vytvořeným bohem, jeho kult vznikl za vlády Ptolemaia I. v Egyptě v duchu řecko-egyptského náboženského synkretismu. Jeho kult, podporovaný státní mocí, se rychle šířil po celém helénistickém světě a své příznivce získal později i v Římě.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka klasické archeologie
type
Archeologické sbírky
dating
3. století, Počátek 3. století
origin
Evropa
material
Mramor
inventory number
H10-4740

similar subjects