Languages

Amfora s geometrickým dekorem

description

Hlína světle hnědá, tmavá malba. Atická dílna, konec 8. stol. př. Kr. Výduť zdobí malované paralelní linie, na hrdle z každé strany je sluneční symbol – svastika. V Řecku geometrického období, kde převažoval žárový pohřební ritus, se tyto amfory užívaly především jako urny na popel zemřelých mužů.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka klasické archeologie
type
Archeologické sbírky
origin
Řecko
material
Hlína, hlína světle hnědá
inventory number
H10-5914
previous subject next subject

similar subjects