Languages

Volavka červená (Ardea purpurea Linnaeus, 1766), třída Aves - ptáci, řád Pelecaniformes - veslonozí, čeleď Ardeidae - volavkovití, jedinec neurčeného pohlaví

description

Dermoplastický preparát.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Zoologická podsbírka
type
Zoologické sbírky
dating
20. století, 1925
origin
Moravskoslezský kraj, Polanský les u Svinova
material
Dermoplastický preparát
technique
Preparace
media type
Digitální fotografie
original owner
Preparát ze sbírky ostravského preparátora Františka Holingera
photo author
Luděk Wünsch
literature
Hudeček J., Hanák F., Beneš B., 2002: Ornitologická sbírka Bohumila Semráda. Zprávy MOS 60: 41-71.
inventory number
573

similar subjects