Languages

Jan František Alfons Hilvety

description

Na obdélném skle namalována oválná podobizna staršího muže v tmavém kabátě a bílé košili. Podobizna představuje Jana Františka Alfonse Hilvetyho (12.7. 1768 Badenitz - 30.3. 1834 Opava), jenž působil jako hospodářský inspektor ve službách knížat Lichnovských a správce hospodářského dvora u Štěpánkovic v tehdejším Pruském Slezsku.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Umělecké sbírky
subject author
Anonym
dating
19. století, Počátek 19. století
origin
Bez určení
dimension
V. 14,4 cm, Š. 9,5 cm
material
Sklo
technique
Podmalba na skle, Malba na skle, podmalba na druhém skle
original owner
Koupě, z majetku Olgy Hilvety (Opava), květen 1943
photo author
Bc. Luděk Wünsch
literature
Pavel Šopák a kol., Paměť Slezska (Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století), Slezské zemské muzeum, Opava 2011, s. 235.
inventory number
U 969 A

next subjects