Languages

Sv. Barbora

description

Cechovní plastika zábřežského cechu tkalců určená k pohřebním obřadům - k postavení na rakev. Na výrazně tvarované a zdobené podnoži je postava světice, provedena v nízkém reliéfu, u pravé nohy s věží a u levé s mečem, který přidržuje levou rukou s palmovým listem. V pozdvižené pravé ruce drží kalich s hostií. Reliéf je připevněn na oválnou svatozář převyšující postavu. Na rubu svatozáře je štítek ve dvou listnatých ratolestech s textem: "Anton Heil / Joseph Schubert / Anno / 1821". Předmět ve 3D zobrazení si lze prohlédnout zde: 3dsbirky.cz

institution
Vlastivědné muzeum v Šumperku
subcollection
Sbírka zábřežského muzea
fund
Historická
type
Umělecké řemeslo
accession number
816/63
dating
19. století, 1821
origin
Česká republika, Zábřeh
dimension
Výška: 45 cm, šířka: 24 cm, průměr: 20 cm
material
Kov
technique
Kovovýroba, Tepání
photo author
Petra Kozáková
inventory number
H 5650

similar subjects