Languages

Pohár pro kiduš

description

Noha poháru nese krátký a neúplný hebrejský nápis, který se podařilo s podporou pramenů rekonstruovat teprve nedávno: „Pohár pro kiduš (rituální přípitek) patřící Pražskému Maharalovi". Akronymem „Maharal" je označován legendární rabín Jehuda Löw ben Becalel. Nápis je pozdější, podařilo se však dohledat, že pohár byl uchováván v rodině vzdálených Maharalových potomků, je proto velmi pravděpodobné, že byl skutečně vlastnictvím Jehudy Löwa ben Becalel. Stáří poháru tomu odpovídá a četné opravy silně poškozeného poháru svědčí o tom, že nesloužil původnímu účelu a byl uchováván jako památka.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
17. století, Přelom 16/17. století
language
Hebrejský
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
176 x 81 mm
material
Stříbro
technique
Zlacení, Zlacení, tepání, cizelování, lití
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
003.939

similar subjects