Languages

Cechovní znamení židovských řezníků

description

Tento rozměrný předmět ve tvaru klíče je cechovním znamením židovského řeznického cechu z roku 1620, později několikrát upravovaným a doplňovaným. Po vzoru křesťanských cechů byl nošen v čele příslušníků cechu při různých slavnostních příležitostech. Je vyobrazen například na rytině slavnostního průvodu při příležitosti narození budoucího císaře Josefa II. roku 1741.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
17. století, 1620 s pozdějšími dodatky
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
1135 x 350 mm
material
Cín, Slitina cínu
technique
Rytí
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
037.850

similar subjects