Languages

Pohár pro proroka Eliáše

description

Pohár je příkladem adaptace původního nespecializovaného výrobku pro použití v židovské komunitě. Vzhledem k umělecké kvalitě zůstal uchráněn opotřebení a zničení, a jak svědčí vyrytý nápis, zřejmě více než jedno století po svém vzniku začal být používán jako pohár pro rituální přípitek. Podle dodatečně vloženého dvojitého dna ho lze přesněji určit jako pohár pro proroka Eliáše.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
Gottfried Kittel (?)
dating
17. století, 1697-1700
origin
Moravskoslezský kraj, Slezsko, Olava (Ohlau)
dimension
120 x 90 mm
material
Stříbro
technique
Tepání, Tepání, cizelování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
044.410

similar subjects