Languages

Levitská souprava

description

Souprava konvice a umyvadla, která je dílem předního pražského stříbrníka, je kvalitou srovnatelná s výrobky z evropských zlatnických center. Dochovala se díky snaze bratrů Kopmana, Efraima a Chajima, synů představeného Pinkasovy synagogy Jicchaka Epsteina Segala, kteří ji roku 1810 vykoupili z povinnosti odevzdání do státní pokladny.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
Jan Jiří Lux
dating
18. století, 1702
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
255 x 195 mm (konvice), 460 x 50 mm (umyvadlo)
material
Stříbro
technique
Tepání, Tepání, cizelování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
046.036 /01,02

similar subjects