Languages

Štít na Tóru

description

Vzhledem k omezeným možnostem provozování řemesel se s rituálními předměty z dílen židovských zlatníků a stříbrníků ze starších období setkáváme jen velmi vzácně. Tento štít na Tóru je jedním z mála dochovaných příkladů, jak tyto předměty vypadaly. Podle nápisu na zadní straně věnoval štít roku 1753 Jošua Coref a vzhledem ke svému příjmení byl i jeho pravděpodobným výrobcem (coref, hebr. zlatník).

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
Jošua Coref (?)
dating
18. století, 1753
origin
Vysočina, Třebíč
dimension
400 x 295 mm
material
Stříbro
technique
Tepání, Tepání, cizelování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
012.222

similar subjects