Languages

Nástavce na Tóru

description

Tyto nástavce patří k nemnoha dochovaným kusům z druhé poloviny 18. století a jsou pozoruhodné především svým kvalitním, slohově čistým zpracováním a velkými rozměry. Určitou kuriozitou je, že zlatník současně vyrobil další, zcela identický pár nástavců, který se rovněž dochoval. Vyobrazené nástavce byly podle nápisu určeny do pražské Velkodvorské synagogy.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
Michal Enzinger
dating
18. století, 1767
language
Hebrejský
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
437 x 179 mm
material
Stříbro
technique
Zlacení, Zlacení, tepání, cizelování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
037.571 /01,02

similar subjects