Languages

Chanukový svícen

description

Tento lavicový chanukový svícen je nazýván také „pražským typem", protože do jeho zadní prolamované stěny je vsazena šesticípá hvězda se stylizovaným kloboukem, znakem pražské židovské obce. Typ svícnu vznikl pravděpodobně v první polovině 18. století a svou oblibu si udržel až hluboko do 19. století. Bočnice svícnu jsou tvořeny postavami Mojžíše a velekněze Árona.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
18. století, 2. polovina 18. století
origin
Česká republika, Čechy
dimension
190 x 265 mm
material
Mosaz
technique
Kovolitectví, Lití
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
012.813 b

similar subjects