Languages

Chanukový svícen

description

Židovští výrobci dokázali poměrně rychle reagovat na soudobou společenskou a politickou situaci. Tento chanukový svícen ukazuje pronikání aktuálních politických prvků do obvykle konzervativní výzdoby rituálních předmětů. Stylizované poprsí císaře Josefa II. dokládá, jak pozitivně byla židovskými komunitami vnímána role tohoto panovníka, a jaký ohlas vzbudily jeho dekrety zrovnoprávňující židovské obyvatele.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
18. století, Konec 18. století
origin
Česká republika, Čechy
dimension
160 x 280 mm
material
Mosaz
technique
Kovolitectví, Lití
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
000.787

similar subjects