Languages

Obřízkové křeslo

description

Křeslo bylo používáno v synagoze při obřízce novorozeného chlapce. V tomto případě jde o křeslo dvoumístné, kdy na jednom z míst seděl kmotr držící dítě, druhé místo bylo symbolicky vyhrazeno pro proroka Eliáše. Opěradla jsou bohatě zdobena texty vztahujícími se k obřízce a vyobrazením nástrojů obřízky, což z tohoto křesla ve srovnání s dalšími dochovanými kusy činí zcela výjimečný exemplář.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Nábytek
dating
19. století, Kolem roku 1805
language
Hebrejský
origin
Ústecký kraj, Údlice
dimension
1310 x 1205 mm
material
Dřevo
technique
Malba, Řezba, malba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
079.873

similar subjects