Languages

Kolébka

description

Kolébka se tvarově neodlišuje od běžných kolébek. Do židovského prostředí je možné ji zařadit podle intarzované šesticípé hvězdy v čelní desce a hebrejských nápisů na bočnicích. Podle typu nápisů je pravděpodobné, že kolébka sloužila v synagoze k uložení novorozeného chlapce při obřadu obřízky.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Nábytek
dating
19. století, Počátek 19. století
origin
Česká republika, Morava
dimension
570 x 735 mm
material
Dřevo
technique
Intarzie, Intarzování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
032.141

similar subjects