Languages

Talíř

description

Tvarově zcela běžný cínový talíř je naprosto výjimečný co do tématu výzdoby. V ploše dna je vyryta scéna Josefa a Putifarovy ženy, okraj je doplněn hebrejským nápisem s verši z Geneze, vysvětlujícími zobrazenou scénu. Vzhledem k tématu je obtížné určit, pro kterou příležitost byl talíř určen, s největší pravděpodobností se užíval jako sederový talíř.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
19. století, Počátek 19. století
language
Hebrejský
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
Průměr: 332 mm
material
Cín, Slitina cínu
technique
Lití
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
037.696

similar subjects