Languages

Podnos pro Pesach

description

Reliéfní výjev na tomto stříbrném sederovém podnosu zobrazuje východ z Egypta. Kompozičně je výjev založen na ilustraci z pesachové Hagady, vytištěné roku 1695 v Amsterodamu. Vyobrazení v této Hagadě si získala velkou oblibu a byla převáděna do nejrůznějších materiálů, včetně kovu. Podnos není značen, a proto je možno jeho původ jen zhruba umístit na území Moravy, Slezska nebo Haliče.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
19. století, 1. polovina 19. století
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
345 x 250 mm
material
Stříbro
technique
Tepání, Tepání, cizelování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
003.940

next subjects