Languages

Šiviti

description

Od běžných tabulek šiviti, psaných a malovaných na pergamenu či papíru, se tento exemplář liší jak rozměry, tak materiálem. Nezvyklou velikost je možné vysvětlit doplněním a složením celé tabulky ze dvou původně nezávislých částí. Podle stylu výzdoby je pravděpodobné, že horní část tabulky pochází z Haliče nebo blízkých oblastí, spodní byla zřejmě vyrobena ve střední Evropě.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
dating
19. století, 1880, horní část 1913
origin
Česká republika, Morava
dimension
1245 x 605 mm
material
Stříbro, Stříbřená mosaz, dřevo
technique
Tepání, Tepání, cizelování
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
001.797

similar subjects