Languages

Sederová mísa

description

Střed mísy tvoří symbol šesticípé hvězdy, do srdcovitých prohlubní se vkládaly předepsané druhy rituálních potravin, používané v průběhu sederové večeře o svátku Pesach. Nejsou zde žádné nápisy nebo další specifické symboly, rovněž barevnost a způsob malířské dekorace byly převzaty z běžného porcelánového zboží, přesto patří k nejatraktivnějším předmětům muzea.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Porcelán a keramika
subject author
Josef Vater
dating
19. století, kolem roku 1900
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
průměr 365 mm
material
Porcelán
technique
Malba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
174.839

similar subjects