Languages

Talíř

description

Talíř je bohatě zdoben různými symboly, z nichž nejvýraznější jsou dva páry rukou v pozici takzvaného kněžského požehnání. Tento druh požehnání je vyhrazen pouze pro koheny, potomky členů kmene Levi, kteří byli pověřeni službou ve starozákonním Chrámu. Z výzdoby ani z nápisu nevyplývá určení talíře pro specifický rituál, jeho účel byl zřejmě spíše dekorativní.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Porcelán a keramika
subject author
Moše Popper
dating
20. století, počátek 20. století
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
průměr 327 mm
material
Kamenina
technique
Malba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
174.311

similar subjects