Languages

Rituální předměty z terezínského ghetta

description

I v podmínkách terezínského ghetta se jeho obyvatelé snažili zachovat alespoň zdání běžného života. Stojan na macesy, chanukový svícen a čepička byly vyrobeny v letech 1943 až 1945. Pro dochované předměty je typické použití nouzových materiálů, vyplývající z místních materiálních podmínek.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Předměty denní potřeby
dating
20. století, 1944 (101.865), 1943 (101.871), 1945 (174.330)
origin
Česká republika, Terezín
dimension
320 x 165 mm (101.865), 240 x 245 mm (101.871), 100 x 170 mm (174.330)
material
Dřevo, Dřevo, textil (101.865), dřevo (101.871), Plsť (174.330)
technique
Malba, Malba (101.865), Výšivka (174.330)
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
101.865, 101.871, 174.330

similar subjects