Languages

Ebronot

description

K vypočítávání židovského kalendáře, který kombinuje solární a lunární systém a jehož přesné určení je nezbytné pro liturgii, existovaly různé pomůcky. Tato chronologická příručka je nejen účelná, ale také krásná. Podobné ilustrace a výzdobu nacházíme i ve starších tištěných verzích, jimiž se písař a iluminátor mohl inspirovat.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Eliezer ben Jaakov Bellin
dating
18. století, počátek 18. století
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
190 x 150 mm
material
Papír, Papír, inkoust, tempera, plátno
technique
Kolorování, Kolorovaný rukopis
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
170.193

similar subjects