Languages

Neznámý muž

description

Jde o renesanční podobiznu neznámého pětatřicetiletého muže, namalovanou r. 1570 do nezjištěného českého kancionálu či graduálu. Někdo ji z foliantu vystřihl, opatřil klasicistním rámečkem z konce 18. století a doplnil přemalbou a falešným nápisem. Falzátor k původním nápisům doplnil nové jméno, aby vzbudil dojem autentického portrétu renesančního měšťana Václava Hanků (lat. Hankonides) ze Želetavy. Téměř jistě byl falzátorem Václav Hanka (či jeho pomocník Josef Pařízek). Doplňky vznikly asi v roce 1852.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
alternate name
Václav Hanků ze Želetavy (pozdější označení)
subject author
Neznámý autor, Václav Hanka či Josef Pařízek?
dating
16. století, 1570 (a doplňky asi z roku 1852)
origin
Česká republika, Čechy
dimension
Výška: 12,2 cm, Šířka: 87 cm, Výška s rámečkem: 15,3, Šířka s rámečkem: 12,2 cm
material
Pergamen
technique
Kvaš
original owner
Neznámý
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 1.; SRŠEŇ, Lubomír: Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze, řada A-Historie, sv. 63 (Praha 2009), s. 5-164.
inventory number
H2-3928

similar subjects