Languages

Neznámý měšťan v okruží

description

Miniaturou se tato podobizna stala jen v důsledku toho, že byla vyříznuta z neznámého renesančního epitafu. Z jeho pravé poloviny pochází i druhý zlomek, zachycující ženské hlavy (inv. čís. H2-3927). Malba zachycuje neznámého, zřejmě pražského měšťana. Tradiční úprava nakrátko ostříhaných vlasů a vousů a podoba malého okruží nedovoluje přesnější datování než do doby kolem zlomu 16. a 17. století.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor
dating
16. století, Kolem roku 1600
origin
Česká republika, Asi Praha
dimension
Výška: 15,1 cm, Šířka: 9,8 cm, Tloušťka: 1 cm , Výška s paspartou: 39,8 cm, Šířka: 52,5 cm
material
Dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Daroval roku 1869 Antonín Paván (Paván, Pavany, Pavány), zámečník v Praze
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 5.
inventory number
H2-3926

similar subjects