Languages

Neznámá měšťanka v bílém šlojíři a čtyři ženy z její rodiny

description

Tato miniatura byla vyříznuta ze stejného epitafu jako podobizna muže z miniatury inv. čís. H2-3926. Pravděpodobně se jedná o jeho manželku. Tvář ženy je zobrazena mnohem povšechněji a s nepřítomným výrazem přivřených očí, nelze tedy vyloučit, že jde o zachycení její posmrtné podoby.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor
dating
16. století, Kolem roku 1600
origin
Česká republika, Asi Praha
dimension
Výška: 17,4 cm, Šířka: 12,8 cm, Tloušťka: 1 cm , Výška s paspartou: 39,8 cm, Šířka: 52,5 cm
material
Dřevo
technique
Olejomalba, Olejomalba na obdélníkové fragmentární dřevěné destičce
original owner
Daroval roku 1869 Antonín Paván (Paván, Pavany, Pavány), zámečník v Praze
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 6.
inventory number
H2-3927

similar subjects