Languages

Tabulka pro svátek Šavuot

description

Svátek Šavuot je připomínkou darování Zákona symbolizovaného zde zlatě psaným Desaterem, provedeným zde velkými zlatými písmeny. Biblické texty čtené během liturgie tohoto svátku - knihy Rut, Píseň písní a pasáže z Exodu, Ezechielova proroctví, knihy Soudců a Žalmu 68 – tvoří obrysy holubiček, korun, sloupů, květin i akantových rozvilin. Obraz byl patrně věnován pražské Cikánově synagoze.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Písař Avraham di Mordo z ostrova Korfu
dating
18. století, 1733
language
Hebrejský
origin
Řecko, Korfu
dimension
415 x 390 mm
material
Pergamen, Pergamen, inkoust, vodové barvy, zlatá barva
technique
Rukopis, Rukopis, kolorovaná mikrografie
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
060.430

similar subjects