Languages

Toto je stůl, který je před Hospodinem

description

Obrázek určený k ozdobě svátečního stolu s citátem z Mišny (Pirkej avot 3, 4): „Tři, kteří jedli u jednoho stolu a pronesli nad ním slova Tóry, jako by jedli ze stolu Božího, neboť je řečeno: Toto je stůl, který je před Hospodinem"" (Ezechiel 41, 22). Heraldické znaky - český lev a rakouská orlice - svědčí pro český původ tisku, který doprovázejí postavy patronů judaismu, Mojžíše a Árona.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
18. století, 2. polovina 18. století
origin
Česká republika, Čechy
dimension
337 x 390 mm
material
Papír, Ruční papír
technique
Dřevořezba, Kolorovaný dřevořez
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
060.769

similar subjects