Languages

Šiviti

description

V záhlaví vystřihovánky čteme verš Žalmu 16, 8: „Hospodina stále před sebe si stavím (hebr. šiviti)“. Připomíná člověku všudypřítomnost Boží i to, že má v každém svém konání pamatovat na Boha a jeho přikázání. Šiviti napomáhá koncentraci myšlenek při modlitbě, symbol sedmiramenného svícnu z vybavení jeruzalémského Chrámu s vepsaným Žalmem 67 mu navíc propůjčuje ochrannou moc.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
18. století
language
Hebrejský
origin
Česká republika, Čechy nebo Morava
dimension
120 x 110 mm
material
Pergamen, Pergamen, vodové barvy, inkoust   
technique
Rukopis, kolorovaný rukopis na pergamenu, vyřezávání
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
108.672

similar subjects