Languages

Šiviti (mizrach?)

description

Netypická vystřihovánka na první pohled světského vzhledu snad sloužila v domácnosti jako mizrach (hebr. východ) k označení východní stěny obrácené k Jeruzalému a Chrámu, k nimž se Židé obracejí tváří při modlitbě. Běžná i exotická zvířena tu velebí Hospodina, svého stvořitele. Lovecké scény se objevují na křesťanských vystřihovánkách z Německa, a je tedy možné, že obrázek pochází odtud.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
19. století, 2. polovina 19. století
origin
Evropa, Německo nebo Čechy
dimension
392 x 487 mm
material
Papír, Papír, inkoust, vodové barvy
technique
Rukopis, rukopis, malba, vyřezávání
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
178.933

similar subjects