Languages

Seder zmirot u-birkat ha-mazon

description

Nejstarší židovská tiskárna vznikla v Praze v druhém desetiletí 16. století. Po prvním počinu, siduru (modlitební knize pro všední dny a šabat) z roku 1512, následovala tato útlá kniha vyzdobená několika ručně kolorovanými dřevořezy. Jeden ze společníků tiskařského konsorcia, Geršom ha-Kohen, založil později vlastní tiskárnu, kterou až do 18. století vedli jeho synové a vnuci.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
alternate name
Pořad šabatových písní a požehnání po jídle
subject author
Společníci Geršom bar Šelomo ha-Kohen, Meir ben Jaakov ha-Levi [Epstein], Chajim bar David Šachor, Meir bar David kotev tfilin mi-Prag (písař modlitebních řemínků z Prahy)
dating
16. století, 1514
language
Hebrejský
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
37 x 187 mm
material
Pergamen
technique
Knihtisk, Knihtisk, kolorovaný dřevořez, novodobá pergamenová vazba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
168.451

similar subjects