Languages

Prapor Šeloma Molcha

description

S nadšením se kdysi nejen v Praze setkaly zprávy o mesianistickém hnutí, které vedli David Reubeni, vydávající se za vyslance deseti kmenů Izraele, a bývalý portugalský dvořan Šelomo Molcho, pocházející z rodiny Židů donucených přijmout křest. Památky po Šelomu Molchovi, upáleném inkvizicí v roce 1532 v Mantově, prapor a roucho – byly po staletí uctívány jako relikvie v Pinkasově synagoze.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka textilu
type
Vlajky a prapory
dating
16. století, Kolem roku 1530
language
Hebrejský
origin
Itálie
dimension
530 x 960 mm
material
Hedvábí
technique
Výšivka
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
032.755

similar subjects