Languages

Kolovrat kozlíček

description

Do podstavy tvořené dvojicí šikmo do sebe začepovaných prkének jsou upevněny čtyři soustružené nohy nesoucích obdélníkovou podstavu, do níž jsou šikmo začepovány dvě sošky nesoucí kolo poháněné šlapákem pomocí těhloice a kolmo další soška nesoucí vřeteno napínané dřevěným šroubem. Do podstavy je rovněž začepována přeslice.

institution
Národní zemědělské muzeum
subcollection
Venkovská řemesla
type
Bydlení a hospodářství
dating
19. století
origin
Česká republika
dimension
72 x 44 x 106 cm
material
Dřevo
inventory number
115757

similar subjects