Languages

Synagogální opona

description

Tato nejstarší dochovaná synagogální textilie ve sbírkách Židovského muzea v Praze a pravděpodobně i v Evropě je zřejmě přímým dílem Šeloma Perlstickera. O tom svědčí vyšívané biblické citace, vztahující se k vyšívačskému umění. Výjimečný příklad portálové kompozice - renesanční výzdobné motivy byly jistě ovlivněny atmosférou dvora Rudolfa II.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka textilu
type
Oděvy a textil
subject author
Šelomo Perlsticker – dílna
dating
16. století, 1590 a 1592
language
Hebrejský
origin
Hlavní město Praha, Čechy, Praha
dimension
2080 x 1320 mm
material
Samet, Samet, hedvábí
technique
Výšivka, Výšivka, aplikace
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
027.365

similar subjects