Languages

Dřevěný roubík

description

Dřevěný roubík sloužil k vázání obilních snopů. Roubík má klasický podlouhlý tvar, na spodním konci se zužuje. V horní třetině je roubík vytvarován do konického tvaru s následným zúžením a rýhou po obvodu roubíku. V polovině délky roubíku jsou vytvarovány 3 zřetelné rýhy a ve vzdálenosti 2,5 cm od těchto rýh jsou další tři tenké, špatně zřetelné rýhy po celém obvodu roubíku. Barva : tmavě hnědá

institution
Národní zemědělské muzeum
subcollection
Rostlinná výroba I
type
Technika
accession number
Ka6/2005
subject author
Alois Votava, Hubenice
dating
20. století, počátek 20. stol.
origin
Královéhradecký kraj, Hubenice
dimension
Délka 40,5 cm, největší průměr 3 cm
material
Dřevo
inventory number
112368

similar subjects