Languages

Portrét Wolfa Moschelese (1744-1812)

description

Portréty manželů Moschelesových jsou nejstaršími dochovanými podobiznami ve sbírkách ŽMP. Pravděpodobně jde o pražské práce, vytvořené jako klasické portrétní protějšky manželského páru: žena je na znamení své zbožnosti vypodobněna s modlitební knihou, muž sedí před knihovnou nad rozevřeným svazkem, čímž je zdůrazněna jeho oddanost studiu. Oděv i šperky prozrazují, že pár náležel k nejzámožnější vrstvě obyvatel pražského ghetta.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
dating
18. století, Kolem roku 1780
origin
Hlavní město Praha, Pravděpodobně Praha
dimension
730 x 590 mm
material
Plátno
technique
Olejomalba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
012.433

similar subjects