Languages

Prodej mléka v Kostečné ulici v Praze

description

Žánrový výjev z páté pražské čtvrti – Josefova zachycuje prodej mléka na nároží jižní části bývalé Maiselovy ulice a ulice Kostečné. Obraz vznikl pouhých osm let před asanací této části města. Jakeschovy práce zachycující předasanační topografii zmizelých zákoutí pražského židovského ghetta mají v kontextu sbírky ŽMP mimořádný význam nejen pro své umělecké ztvárnění, ale především pro svoji přesnost.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Alexander Jakesch (1862-1934)
dating
19. století, 1889
origin
Česká republika, Čechy, Praha
dimension
870 x 1230 mm
material
Plátno
technique
Olejomalba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
177.784

similar subjects