Languages

Autoportrét

description

Autoportrét Alfréda Justitze, náležejícího mezi zakladatelské osobnosti české malířské moderny, pochází ještě z doby autorových studií na pražské Akademii výtvarných umění. Kolekce Justitzových děl, která se nachází ve sbírkách muzea, nabízí poměrně ucelený průřez umělcovou tvorbou – od juvenilií přes kubizující zátiší, krajiny i drobné figurální práce.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Alfréd Justitz (1879-1934)
dating
20. století, 1904
origin
Hlavní město Praha, Čechy, Praha
dimension
645 x 520 mm
material
Plátno
technique
Olejomalba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
082.229

similar subjects