Languages

Dáma v automobilu (Autoportrét)

description

Dáma v automobilu je imaginárním autoportrétem Friedericke Dicker-Brandeisové, výrazné avantgardní designérky, absolventky Státního Bauhausu ve Výmaru. Svoji pedagogickou práci plně rozvinula v terezínském ghettu, kam byla na konci roku 1942 deportována spolu s manželem. V  Terezíně organizovala hodiny kreslení, které tamním dětem posloužily nejen jako hodnotná náhrada zakázané výuky, ale pomáhaly jim i jako účinná terapie.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Friedericke Dicker-Brandeisová (1898-1944)
dating
20. století, Po roce 1934
origin
Bez určení
dimension
435 x 560 mm
material
Papír
technique
Pastel
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
176.282

similar subjects