Languages

Sprchy

description

Pohled do společných sprch v terezínském ghettu je jednou z nejpůsobivějších kreseb Karla Fleischmanna. Svým velmi naléhavým, expresivním laděním navozuje atmosféru úzkosti a bezvýchodné bídy života v ghettu. Lékař, malíř, grafik a literát, vytvořil během věznění v Terezíně rozsáhlý soubor kreseb čítající na šest set samostatných prací, také pokračoval ve své literární, zejména básnické tvorbě.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Karel Fleischmann (1897-1944)
dating
20. století, 1943
origin
Ústecký kraj, Terezín
dimension
635 x 770 mm
material
Papír, Papír, tuš
technique
Lavírovaná kresba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
175.603

similar subjects