Languages

Projekt památníku

description

Aleš Veselý je sochař, malíř a grafik, jeden z nejvýraznějších představitelů mladší generace tvůrců informálního umění, která se na české umělecké scéně dostává ke slovu koncem 50. let 20. století. Projekt památníku (jedna z ideových variant nerealizovaného monumentu pro židovský hřbitov v Terezíně) představuje obří baldachýn ve tvaru Davidovy hvězdy nesený šesti mohutnými podpěrami.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Aleš Veselý (1935)
dating
20. století, 1968/70
origin
Bez určení
dimension
595 x 408 mm
material
Papír, Ruční papír
technique
Malba a kresba, Lisování, kresba perem a tuší, tužka, akvarel
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
174.351

similar subjects