Languages

Dětské kresby z Terezína

description

Sedm vybraných dětských kreseb vzniklo v terezínském ghettu v období 20 měsíců (od ledna 1943 do počátku října 1944), v rámci hodin kreslení výrazné avantgardní návrhářky a pedagožky Friedericke Dicker-Brandeisové (1898-1944). Většina dětí, které jsou autory na čtyř a půl tisíce kreseb, od konce války uložených ve sbírkách Židovského muzea v Praze, zahynula v osvětimských plynových komorách.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
alternate name
Chanuka (129.209), Fantazie (Podmořský svět) (131.806), Barevná kompozice (125.420), Kompozice (Sen) (121.586), Seder. Oslava svátku Pesach na ubikaci dětského domova v Terezínském ghettu (125.422), Svět za zrcadlem (129.738), Motýli (125.520)
subject author
Irena Karpelesová (1930-1944) (129.209), Ruth Guttmannová (1930-1944) (131.806), Nelly Silvinová (1931-1944) (125.420), Helena Mändlová (1930-1943) (121.586), Eva Meitnerová (1931-1944) (125.422), Ruth Schächterová (1930-1944) (129.738), Margit Koretzová
dating
20. století, 1943-1944, 25. 6. 1944 (125.420)
origin
Ústecký kraj, Terezín
dimension
174 x 252 mm (129.209), 219 x 299 mm (131.806), 137 x 211 mm (125.420), 205 x 270 mm (121.586), 203 x 305 mm (125.422), 251 x 355 mm (129.738), 206 x 288 mm (125.520)
material
Papír
technique
Lisování, Pastel (129.209), akvarel (131.806), akvarel (125.420), koláž (121.586), pastelky (125.422), koláž (129.738), akvarel a tužka (125.520)
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
129.209, 131.806, 125.420, 121.586, 125.422, 129.738, 125.520

similar subjects