Languages

František I.

description

František I. (Franz I., původně František II. - 14. 2. 1768, Florencie - 2. 3. 1835, Vídeň), byl od roku 1792 až do smrti v roce 1835 českým a uherským králem, v letech 1792-1806 císařem římským (jako František II.) a v letech 1804-1835 císařem rakouským (jako František I.). Sklenice s jeho podobiznou v husarské uniformě, spolu s protějškovou číškou s portrétem jeho čtvrté manželky Karoliny Augusty (H2-64998) sloužily jako luxusní upomínkové předměty, propagující jejich společnou vládu (1816-1835). Podle dochovaných zpráv vystavil dvojici takovýchto číšek v Praze v roce 1831 malíř a obchodník se sklem Friedrich Egermann, činný v Polevsku a v Novém Boru u České Lípy. V jeho dílně zřejmě byla v té době zhotovena větší série podobných sklenic, jak dokazují další dvojice v UPM (inv. čís. 24 695 a 24 696) a v NM (H2-64997, H2-64998).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor (snad z dílny Friedricha Egermanna (1777-1864))
dating
19. století, Asi 1830-1835
origin
Liberecký kraj, Asi Polevsko
dimension
Výška obrazové plochy: 6,4 cm, Šířka obrazové plochy: 5,6 cm, Výška čížky: 11,1 cm, Dolního průměr: 8,1 cm, Horního průměr: 8,4 cm
material
Sklo
technique
Email, Malba netransparetním emailem
original owner
Z pozůstalosti Kristiny Šakové, předáno finančním odborem ONV Praha 4 v r. 1971
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Národní muzeum, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 218.
inventory number
H2-64997

similar subjects