Languages

Karolina Augusta

description

Karolína Augusta, rozená princezna Bavorská (Charlotta Augusta; Karoline Augusta von Bayern - 8. 2. 1792, Mannheim - 9. 2. 1873, Vídeň), se 10. 11. 1816 stala v pořadí čtvrtou manželkou rakouského císaře Františka I. a až do jeho smrti v roce 1835 byla tedy rakouskou císařovnou. Sklenice spolu s protějškovou číškou s portrétem Františka I. (H2-64997) sloužily jako luxusní upomínkové předměty, propagující jejich společnou vládu (1816-1835). Podle dochovaných zpráv vystavil dvojici takovýchto číšek v Praze v roce 1831 malíř a obchodník se sklem Friedrich Egermann, činný v Polevsku a v Novém Boru u České Lípy. V jeho dílně zřejmě byla v té době zhotovena větší série podobných sklenic, jak dokazují další dvojice v UPM (inv. čís. 24 695 a 24 696) a v NM (H2-64997, H2-64998).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Snad z dílny Friedricha Egermanna (1777-1864(
dating
19. století, Asi 1830-1835
origin
Liberecký kraj, Polevsko
dimension
Výška obrazové plochy: 6,6 cm, Šířka obrazové plochy: 5,8 cm, Výška čížky: 10,9 cm, Dolního průměr: 8,1 cm, Horního průměr: 8,4 cm
material
Sklo
technique
Email, Malba netransparetním emailem
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 219.
inventory number
H2-64998

similar subjects