Languages

Karel Havlíček Borovský

description

Sklenice s Havlíčkovým portrétem byla vyrobena v malé sérii (srv. další exemplář inv. čís. H2-158959), nejspíše jako upomínkový předmět při příležitosti velkolepých národních oslav nedožitých Havlíčkových 40. narozenin, slavených se zpožděním (po pádu Bachova režimu) až 19. srpna 1862 v Borové. Monogramista K. T., blíže neznámý malíř na skle z Čech kolem poloviny 19. století (HARTMANN 1997, s. 48, čís. 528), kopíroval Havlíčkovu podobiznu podle starší grafické předlohy.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Monogramista K.T.
dating
19. století, Po roce 1860
origin
Česká republika, Severní Čechy
dimension
Průměr obrazové plochy: 6,8 cm, Výška číšky: 11,9 cm, Průměr horního okraje: 9,4 cm
material
Sklo
technique
Email, Malba netransparetním emailem
original owner
Koupeno r. 1961 v Obchodě s klenoty, hodinami a starožitnostmi, Národní 43, Praha 1
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 290.
inventory number
H2-65007

similar subjects