Languages

Arcivévoda František Ferdinand jako malé dítě

description

Z dítěte, zobrazeného ve věku mezi 1. a 2. rokem, vyrostl pozdější arcivévoda František Ferdinand Rakouský d´Este (1863-1914), od r. 1897 oficiální následník habsburského trůnu, v roce 1914 zavražděný při atentátu v Sarajevu. Miniatura je charakteristickým příkladem líbezné dětské podobizny z ruky dvorního miniaturisty Richarda Schwagera. Luxusní zlatý náramek, do něhož je miniatura zasazena, byl zhotoven v proslulé vídeňské zlatnické firmě Köchert a syn. Náramek nepochybně patřil původně matce dítěte, arcivévodkyni Marii Annunciatě, zv. „Ciolla“ (1843-1871). Překvapivě malý obvod zapnutého náramku (pouhých 16,5 cm!) potvrzuje známou skutečnost, že jeho nositelka byla fyzicky slabá a nemocná (zemřela již v 28 letech na plicní chorobu). Miniaturní schránka na rubu medailonu byla určena k uložení pramínku vlasů z hlavy dítěte. Vlasy tu původně byly, ale uloženy jen volně v etuji, zabalené do složeného papírku.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
alternate name
Arcivévoda František Ferdinand (později s přídomkem Rakouský d´Este) jako malé dítě
subject author
Richard Schwager (1822-1880)
dating
19. století, 1865
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška destičky: 3,7 cm, Šířka destičky: 3,1 cm, Výška s rámečkem: 4,5 cm, Šířka s rámečkem: 3,9 cm
material
Zlato, Slonovina, samet, hedvábí
technique
Akvarel, kvaš
original owner
R. 1963 převedeno Státní zkušebnou pro drahé kovy
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 293.
inventory number
H2-68961

next subjects